VIM meldingen inzichtelijk – Release 3.9

Het terugkoppelen van VIM (veilig incident melden) in Corpio kan nu nog gemakkelijker. Voorheen zagen VIM melders alleen hun eigen melding in. Als beheerder kun je nu aangeven welke velden bij het onderzoek zichtbaar zijn voor de melder. Daarnaast kan een VIM behandelaar ook acties gemakkelijk voor de melder zichtbaar maken. 

Terugkoppeling geautomatiseerd

We zagen dat na het melden van een VIM er soms de vraag bleef bij de melder wat er nou met de melding gebeurd was. Dit kan je nu gemakkelijk in Corpio zichtbaar maken. Een melder kan dus zelf bij zijn eigen meldingen zien wat er mee gebeurt is. Omdat sommige acties niet interessant zijn voor een melder kan een behandelaar kiezen wat hij/zij terugkoppelt. Op die manier zit er zo min mogelijk ruis op de communicatie tussen de VIM melder en de behandelaar.

Transparantie in toegangsrechten VIM

Met behulp van rechten op gebruikers of op groepen van gebruikers kun je instellen wie wat ziet. De volgende rechten zijn van toepassing:

  • Behandelaar – ziet alle VIM meldingen en kan ze in behandeling nemen. Ook kan een behandelaar een andere gebruiker of groep toewijzen die de melding in behandeling neemt.
  • Manager – ziet alle VIM meldingen en kan ze niet aanpassen. Om veilig melden te stimuleren kan een manager niets aanpassen of toevoegen aan een melding.
  • Melder – kan melden en zijn eigen meldingen zien.