Relaties beheren en inzage op VIM – release 3.11

De relaties module is vrijgegeven! Het begin van het in kaart brengen van leveranciers en ketenpartners in Corpio is gemaakt. Vanaf nu gaan wij dit alleen maar verder uitbreiden om geautomatiseerd een leveranciersmatrix te gaan genereren.

De relatie module zien wij als een CRM voor de huisartsenposten en praktijken. We merken in de markt dat er veel Excel bestanden worden bijgehouden die diverse eigenschappen van leveranciers borgen. In Corpio heeft dit nu zijn plek in de stamgegevens van de organisatie tab gevonden.

Inzage voor betrokken zorgverleners op VIM

Wanneer er een VIM is geplaatst kon daar altijd al een betrokken zorgverlener aan worden gekoppeld. Die heeft nu ook een apart inzage panel gekregen om alle VIM meldingen te zien waar jij aan gekoppeld bent als zorgverlener. Via Instellingen kan een Corpio beheerder per veld inregelen of dit ter inzage is voor VIM melders en betrokken zorgverleners. Op die manier kan in Corpio de status van een VIM voor alle partijen gemakkelijk worden bijgehouden.