Alle modules

Corpio modules

Corpio is management software voor de eerstelijns praktijk of post in de zorg. Met de verschillende modules stel je de applicatie samen gericht op de benodigdheden in je organisatie. De modules van Corpio zijn perfect geïntegreerd met elkaar, waardoor je effectief en efficiënt kan werken.

Praktijken beheer

Beheer de basisgegevens van één of meerdere praktijken

Documentenmanagement

Werken met verschillende locaties? Geen probleem!

VIM

Gemakkelijk en snel veilige incidenten melden

Klachtenbeheer

Beheer de klachten en onderneem actie.

Calamiteitenbeheer

Registratie van calamiteiten volgens de IGZ

Evaluatie Einde Dienst

Melden van incidenten tijdens weekend of nachtdienst.

HR

Contractregistratie en vastleggen van gesprekken

Locatiebeheer

Werken met verschillende locaties? Geen probleem!

Externe applicaties

Relevante links voor je organisatie direct in je dashboard

Portfolio management

Behaalde certificaten inzien van alle medewerkers

Scholingsmodule

Inschrijven en plannen van (na)scholingen

Projectmanagement

Gezamenlijk werken aan taken

Formulieren

Zelf formulieren maken en online invullen

Checklijsten

Iets af te vinken? Maak een checklijst en vink het af.

Workflows voor documenten

Meer controle op redactie van documenten? Gebruik een workflow

Smoelenboek

Een leuk overzicht van al je collega’s

Nieuwsberichten

Maak nieuwsberichten voor de hele organisatie

Data-incidenten

Een datalek gevonden, eerst melden in Corpio, laten controleren voor je het doorzet naar AP.

Verbeteracties

Werk met alle modules volgens de PDCA-cyclus

InterShift koppeling

Inzage in je rooster en koppel de NAW van gebruikers

Relatiebeheer

Beheer externe relaties zoals ketenpartners of leveranciers

Veilig interne berichten versturen

Binnen Corpio geheel veilig een bericht sturen met patiënt informatie naar een collega