Data-incidenten melden – Release 3.8

Een data-incident in je organisatie kan nu gemeld worden in Corpio! Er wordt bij melden van een datalek direct een notificatie en e-mail gestuurd naar de functionaris gegevensbescherming die de melding kan beoordelen. Vervolgens kan hij/zij aanvullen, vragen stellen of afronden en direct melden bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Data lekken zijn sinds 25 mei 2018 een verplicht onderdeel om te registreren in je organisatie. Met de module van Corpio automatiseer je dit proces en haal je het papierwerk uit je organisatie. Binnen je organisatie wijs je een persoon of meerdere personen aan die het beheerders recht krijg van de data-incidenten module. Op die manier is er één groep volledig op de hoogte van data-incidenten en kunnen die meer ervaring opbouwen in het beoordelen van een datalek.

Inzicht in het datalek

De melder van het datalek blijft de melding zien in een overzicht van zijn / haar meldingen. Bij het bekijken van die melding kan de melder ook direct het onderzoek naar het datalek zien en de uitgezette acties. Zo heb je één plek waar alle gegevens voor de melding beschikbaar zijn. Door de melding te openen is iedere betrokkenen direct op de hoogte van het data-incident.

Data-incident melden bij autoriteit persoonsgegevens

In Corpio kun je de belangrijkste gegevens over een potentieel datalek kwijt. Het invulformulier begeleidt een melder bij het juist invullen. Vervolgens kan een beheerder dit verder aanvullen met mogelijke gevolgen van de inbreuk. Ook kunnen er acties worden ingevoerd die genomen zijn ter verduidelijking. Als je het datalek meldt bij de autoriteit persoonsgegevens dan kan de status in Corpio worden aangepast om goed bij te houden wat er allemaal gemeld is.