Automatiseren van klachtenbehandeling – release 4.2

Met deze release hebben we voornamelijk samen met een aantal klanten gekeken naar het klachtenbehandelingsproces. We constateerde dat in veel gevallen de klachten vanuit een website formulier van de huisartsenpost wordt doorgestuurd naar de e-mail. Vervolgens zit de klachtenfunctionaris te knippen en plakken om dit te verwerken in het systeem om een klacht verder op te volgen. Vanaf release 4.2 kan een patiënt direct online de klacht invullen en dit komt meteen in Corpio te staan voor verdere verwerking.

Online klachtenformulier voor de huisarts

Je wil het liever niet, maar soms zijn er nou eenmaal klachten. Dan kun je met Corpio de verwerking van een klacht nog gemakkelijker maken. Met het online formulier kun je zelf bepalen welke velden je wilt laten invullen en hoe je de opvolging van de klacht wilt doen. Verwijs de patiënt naar de URL: <organisatienaam>.corpio.nl/klachtenformulier en je kan beginnen, dit hebben we als standaard uitbreiding op de klachtenmodule toegevoegd.

CRM voor de eerstelijnszorg

Onze relatiemodule begint steeds meer aan te sluiten bij huisartsen en andere zorginstellingen. In 4.2 hebben we types toegevoegd (ketenpartner, leverancier e.d.), de mogelijkheid om overeenkomsten toe te voegen per relatie en je kan nu verwerkersovereenkomsten uploaden bij iedere relatie. Zo heb je alles op één plek.

HR – contractenbeheer

Eén van de items op de roadmap van 2019 was het versterken van de HR module in Corpio. We hebben nu contractbeheer uitgebreid met veel meer velden waarbij we rekening houden met enkele wetgevingen op het gebied van HR. Onder het kopje HR > Dienstverbanden in je Corpio omgeving kun je hier meer informatie over vinden.

Overige aanpassingen

Release 4.2 zat weer vol met aanpassingen, hieronder een overzicht:

  • Bij de scholingsmodule worden de ingevoerde zoekresultaten onthouden zodat je ook bij het terug navigeren je zoekactie behoudt.
  • Er is een vinkje bij groepen gekomen om aan te geven dat je Corpio beheerder bent.
  • VIM meldingen kunnen nu automatisch naar PDF worden geëxporteerd.
  • De instellingen pagina heeft een make-over gekregen, je ziet nu alle mogelijke modules van Corpio.
  • De gebruikersweergave pagina is toegevoegd voor het beheren van gebruikers.
  • Aan een scholing kan nu een organisatie worden toegewezen.
  • Je kan een externe melder aan data-incidenten toevoegen.
  • Je kan aangeven of een gebruiker praktijkzoekend is.
  • Het beheren van gebruikers in een praktijk is makkelijker geworden.